Stimate client,

La S.C. “BICONI” S.R.L. IAŞI ROMÂNIA se tratează cu seriozitate dreptul la intimitate şi protecţia datelor cu caracter personal : (,,datele”).

La data de 25 mai 2018 a intrat in vigoare şi au devenit aplicabile prevederile Regulamentului european 67912016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Regulamentul”).

Cunoaştem importanţa datelor Dumneavoastră şi ne angajăm să protejăm confidenţialitatea şi securitatea acestora.
De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată şi practică informaţiile legate de prelucrarea datelor în calitate de client, respectiv persoană vizată.

Important de reţinut sunt :

1. S.C. “BICONI” S.R.L. IAŞI ROMÂNIA prelucrează datele dumneavoastră cu bună credinţă, conform prevederilor Regulamentului ;
2. În funcţie de produsele şi serviciile pe care le-aţi achiziţionat de la S.C. “BICONI” S.R.L. IAŞI ROMÂNIA, datele pot fi de identificare şi de contact (exemplu: nume şi prenume, C.N.P., adresa, telefon, adresa de email, etc.), financiare (exemplu: angajamente de plată, tranzacţii, conturi bancare, etc.).
3. Datele sunt prelucrate în scopuri legitime şi determinate (exemplu: furnizarea produselor / serviciilor, efectuarea raportarilor către autorităţile competente, combaterea spălării de bani, etc.) şi în baza unui temei legal (exemplu: consimţământul, executarea contractului, îndeplinirea unei obligaţii legale, etc.).
4. Păstrăm datele pe durata relaţiei contractuale.
5. Pentru a vă putea furniza produsele şi serviciile noastre, datele pot fi transmise către terţi (exemplu: autorităţi, furnizori de IT, curieri, etc.), care au obligaţia legală sau contractuală de a vă proteja datele.
Atunci când transferăm datele în afara U.E. / S.E.E. (exemplu: S.U.A. în cazul plăţilor prin SWIFT), aplicăm măsurile suplimentare solicitate de Regulament.
6.Aveţi următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor (exemplu: când sunt incomplete), dreptul de ştergere a datelor (exemplu: când a expirat durata de păstrare), dreptul la restricţionarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor (exemplu: când doriţi să le transmiteţi altui operator), dreptul de a obiecta, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată.
7. Pentru exercitarea acestor drepturi , vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă către S.C. “BICONI” S.R.L. IAŞI ROMÂNIA, adresa: STRADA CĂLUGĂRENI, NR. 2, COD POŞTAL 700539, IAŞI, ROMÂNIA, telefon: +40771 – 413.259, e-mail: biconi.ro@gmail.com

Pentru orice alte informaţii, vă stăm la dispozitie.